Ons werk draait op giften en alle betrokkenen werken op vrijwillige basis. Mocht U een gift willen storten:

NL68 RABO 0144034034 t.n.v. St. Nieuwe Genade te Nieuwegein.maandag 12 december 2011

Prayerstation verslag van Nieuwegein 10-12- 2011

Er was na aanvankelijk wantrouwen vaak openheid; telkens wanneer we in gesprek raakten met mensen zagen we hoe zij open kwamen.
We hebben met mensen gesproken, die geen zekerheid hadden of niets of weinig van het evangelie wisten.
Tijdens de gesprekken, waarin de mensen open kwamen, zagen we een verlangen en honger en dorst ontstaan naar De Waarheid.
We hebben met verschillende mensen mogen bidden, ook weer met iemand waar vaker voor gebeden is en we zien hoe daardoor  het verlangen groeit om een kerk te gaan bezoeken.
We hebben een moslim echtpaar ontmoet, zij vroegen zich net af wat kerstfeest eigenlijk inhield en we konden hun het evangelie uitleggen, vooral hij was erg open.
We hebben nog een moslim ontmoet, die ook graag de uitleg van het evangelie wilde horen.

We zijn een klein maar trouw team en we hebben besloten om in 2012  2x per maand de straat op te gaan, dus voor degenen die graag mee willen doen nog meer mogelijkheden.
Dat wordt dan de 1e en 3e zaterdag van de maand.
We verzamelen ons altijd om 9.45 in de Bazuin om samen in aanbidding en gebed te beginnen. Hierna vertrekken we en zien we uit naar Goddelijke ontmoetingen.

Het is nu de tijd om de oogst binnen te halen, zodat het Huis van God vol wordt.

Met vriendelijke groeten van,

                             Betty  Dubbeldam

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor Uw reactie.