Ons werk draait op giften en alle betrokkenen werken op vrijwillige basis. Mocht U een gift willen storten:

NL68 RABO 0144034034 t.n.v. St. Nieuwe Genade te Nieuwegein.woensdag 5 januari 2011

Verslag t' Dok op 22 dec 2010

Op 22 december hebben we ’s middags voor de kinderen de film "Sporen in de sneeuw" gedraaid:

Sporen In De Sneeuw
Er waren ca. 10 kinderen en ze vonden het een mooie film. Het was een film waarin vergeving centraal stond. Daar hebben we na afloop nog even over doorgepraat. Er waren nog wat kerstfilms van vorig jaar over (‘Het is een jongen’), die we aan hen hebben meegegeven. We hebben de kinderen ook beloofd af en toe iets voor hen te doen in het Dok, het komende jaar. We denken dan aan een film, een spelletjesmiddag e.d.

’s Avonds hadden we het Kerstbuffet. Er waren ca. 30 bezoekers en we hadden Live muziek, gitaar en contrabas. Dat klonk heel goed. Een Roemeense bezoekster heeft een aantal Kerstliederen gezongen begeleid door deze muzikanten.


Er stond een heerlijk buffet, verzorgd door diverse vrijwilligers. Het was overvloedig en de bezoekers waren zeer enthousiast.

Alle bereiders hartelijk dank!!!

De zaal zag er gezellig uit met alle gedekte tafels en kaarsjes. Ook de beheerders van het Dok hielpen spontaan mee. Overal werden gesprekken gevoerd en de praatjes gingen echt niet alleen over het weer! Verschillende mensen waren geraakt, wilden mee naar de kerk of vroegen een vervolggesprek aan.

We hebben samen gebeden, een tekst opgezegd: Alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon naar deze wereld heeft gestuurd opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

We hebben ieder uitgenodigd ook het komende jaar de maaltijden weer bij te wonen en anderen mee te nemen. We hebben alleen een aantal jongeren, die de koffieshop altijd bezoeken, gemist. Wilt u bidden dat we (opnieuw) met hen in contact komen?

We weten dat een aantal van hen het niet makkelijk heeft en dat er vaak veel problemen zijn in de relatiesfeer, ook met andere buurtbewoners.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor Uw reactie.