Ons werk draait op giften en alle betrokkenen werken op vrijwillige basis. Mocht U een gift willen storten:

NL68 RABO 0144034034 t.n.v. St. Nieuwe Genade te Nieuwegein.dinsdag 12 januari 2010

Kerst Actie in 't Dok

Geliefde broeders en zusters in de Here!

Allereerst hartelijk dank voor uw gebed, (financiële) steun en betrokkenheid rond de kerstactie in het Dok. We mogen terug zien op een mooie middag (met de kinderen) en avond met volwassenen.

In totaal zo’n 70 mensen hebben de gebedswinkel bezocht, pannenkoeken gegeten (dankjewel bakkers!), film gekeken (‘Het is een jongen’-kinderen en ‘The Nativitystory ‘-volwassenen), het diner bijgewoond en elkaar ontmoet en hopelijk ook iets van God ontmoet. De volwassen bezoekers bestonden uit een groep Roemenen, die bij de winkels staan met de daklozenkrant, jongelui die de koffieshop bezoeken, waarvan een stuk of wat verslaafden, en nog wat buurtbewoners.

Een broeder die ons soep kwam brengen bleef gelijk de hele avond omdat hij het gewoon fijn vond. Er waren broeders en zusters uit verschillenden kerken, die mee hebben geholpen, ieder op zijn eigen wijze en daar zijn we dankbaar voor, er was voldoende hulp, er was voldoende geld. Ook de beheerders van het Dok deden er alles voor om het ons zo aangenaam mogelijk te maken.

Een bijeengeraapt gezelschap. Het deed mij denken aan het verhaal van de Heer die een maaltijd had met mensen uit de sloppen en de stegen. (Lucas 14:21). We hebben samen Kerstliederen gezongen en zo de geboorte van Jezus gevierd, die ook voor deze mensen een Redder wil zijn.

Kortom, en avond die vraagt om vervolg.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Bedankt voor Uw reactie.